Devotio Hungarorum

Devotio Hungarorum. Fontes Religionis Popularis Hungaricae.

Redigit: Barna Gábor 
ISSN 1218-7003

Indítás éve: 1994

A Devotio Hungarorum forráskiadvány sorozat megjelent kötetei
 

 1. Sávai János - Grynaeus Tamás: Tüdő Vince betegei. Die Kranken des Heilmannes Vince Tüdő. Szeged, 1994.
 2. Szilárdfy Zoltán: A magánáhítat szentképei a szerző gyűjteményéből I. Kleine Andachtsbilder des Barock aus der Sammlung des Verfasseres I. Szeged, 1995.
 3. Barna Gábor: A tállyai Fáklyás Társulat jegyzőkönyvei. Documents of the Candle-bearers’ Confraternity in Tállya. Szeged, 1996.
 4. Szilárdfy Zoltán: A magánáhítat szentképei a szerző gyűjteményéből II. 19-20. század. Kleine Andachtsbilder aus der Sammlung des Verfassers II. 19.-20. Jahrhundert. Szeged, 1997.
 5. Barna Gábor: Az Élő Rózsafüzér kunszentmártoni társulatának jegyzőkönyvei 1851-1940. Minutes of the Living Rosary Confrat. in Kunszentmárton, 1851-1940. Szeged, 1998.
 6. Frauhammer, Krisztina: Levelek Máriához. A máriakálnoki kegyhely vendégkönyve. Briefe an Maria. Das Gästebuch des Gnadenortes Máriakálnok/Gahling. Szeged, 1999.
 7. Hetény János: Nagyboldogasszony virrasztása. A Karancs-hegyi búcsú. Egy terepkutatás jegyzetei 1951-1952. Die Nachtwache der Jungfrau Maria. Das Wallfahrtsfest am KarancsBerg. Notizen einer Feldforschung 1951-1952. Szeged, 2000.
 8. Tóth János: A barkai Skapuláré Társulat története. History of the Scapular Confraternity in Barka. Közreadja, a bevezető tanulmányt és a mutatókat írta Edited, the introduction and index written by: Barna, Gábor. Szeged, 2002.
 9. Barna, Gábor szerk. / Hg. „Mária megsegített”. Fogadalmi tárgyak Máriaradnán I-II. Maria hat geholfen. Votivgegenstände in Maria-Radna I-II. Szeged, 2002.
 10. Barna Gábor: Egy szent raktár. Tárgyak, szimbólumok, kommunikáció / A Sacred Depot. Objects, Symbols, Communication. Szeged, 2003.
 11. Gombosi Beatrix –Barna Gábor: Köpönyeges Mária ábrázolások a középkori Magyarországon. .Schutzmantelmadonnen aus dem mittelalterlichen Ungarn. Szeged 2008.
 12. Szilárdfy Zoltán: A magánáhítat szentképei a szerző gyűjteményéből III. 16-21. század. Alkalmazott szentképek. Kleine Andachtsbilder aus der Sammlung des Verfassers III. 16.-21. Jahrhundert. Angewandte Andachtsbilder. Szeged-Budapest, 2008.
 13. Barna Gábor: Istent dicsőítő egyházi énekkönyv (Mezey-énekek) Szeged 2009.
 14. N. Szabó Magdolna-Zombori István szerk.: Vallásos ponyvanyomtatványok Bálint Sándor hagyatékában. Religiöse Kolportagedrucke in Sándor Bálint Nachlass Szeged. 2010.
 15. Gyöngyössy Orsolya: „Adom végső búcsúzásom a legutolsó szólásom…” Knapek Dezső halotti búcsúsztatói, Csanytelek. Szeged, 2010.