Levelezős órarend - 2017/18 I. félév

2017/2018. I. (őszi) félév – LEVELEZŐ ÓRÁK

 

 

BA I. és II. évf. + részismereti képzés kötelező kurzusai

 

SZEPT. 15. (P)

10.00-13.15       Forrásismeret 1. (I. évf.)                                    Bálint Sándor terem                  Simon András

13.30-18.00       A magyar néprajz tudománytörténete (I. évf.)     Bálint Sándor terem                  Simon András

 

SZEPT. 16. (Sz)

9.00–12.30        Kutatásmódszertani gyak. 2. (II. évf.)                 Bálint Sándor terem                  Glässer Norbert

12.30–17.00      Kulturális antropológia I. (II. évf.)                      Bálint Sándor terem                  Glässer Norbert

 

SZEPT. 29. (P)

10.00-18.00       Bevezetés a folklorisztikába (I. évf.)                    Bálint Sándor terem                  Frauhammer Krisztina

10.00-18.00       Magyar és összehasonlító néprajz I. (II. évf.)      Bellon Tibor terem                   Simon András

 

OKT. 13. (P)

10.00-18.00       Bevezetés az antropológiába (I. évf.)                   Bálint Sándor terem                  Barna Gábor

 

OKT. 14. (Sz)

9.00-17.00         Történeti topográfia (I. évf.)                              Bálint Sándor terem                  Mód László

 

OKT. 27. (P)

10.00-18.00       Bevezetés a néprajzba (I. évf.)                            Bálint Sándor terem                  Varga Sándor

                        Néprajzi szövegek olvasása (összevontan)

 

NOV. 4. (Sz)

9.00-17.00         Filozófiatörténet (I. évf.)                                    Kristó Gyula terem III. em.       Kissné Novák Éva

 

NOV. 17. (P)

10.00–18.00      Bevezetés a történettudományba (I. évf.)

                        Közgyűjteményi ismeretek (összevontan)                       Bellon Tibor terem                   Mód László

10.00–18.00      Magyar és összehasonlító folklór I. (II. évf.)       Bálint Sándor terem                  Barna Gábor

 

NOV. 18. (Sz)

9.00-17.00         Bevezetés a társadalomismeretbe (I. évf.)                        Kristó Gyula terem III. em.       Katona Péter

9.00–12.30        Kutatásmódszertani gyak. 2. (II. évf.)                 Bálint Sándor terem                  Glässer Norbert

12.30–17.00      Kulturális antropológia I. (II. évf.)                      Bálint Sándor terem                  Glässer Norbert

 

DEC. 8. (P)

10.00-11.30       Forrásismeret                                                   Bálint Sándor terem                  Simon András

12.00-16.30       A magyar néprajz tudománytörténete                 Bálint Sándor terem                  Simon András

 

A kvalitatív társadalomkutatás elmélete c. kurzus minden pénteken 14.00-15.30. Aud. Max.           Nagy Gábor Dániel?

 

BA Táncantropológia specializáció

 

OKT. 20. (P)

10.00–18.00      Táncantropológia I.                                          Bálint Sándor terem                  Varga Sándor

 

NOV. 4. (Sz)    

9.00–17.00        A tánckutatás módszertana I.                            Bálint Sándor terem                  Varga Sándor

 

DEC. 8. (P)

10.00–18.00      A tánckutatás tudománytörténete                       Bellon Tibor terem                   Varga Sándor

 

DEC. 9. (Sz)

9.00–17.00        Forrásismeret, forráskritika                               Bálint Sándor terem                  Varga Sándor

 

 

BA kötelezően választható és MA kötelező/kötelezően választható kurzusok

 

SZEPT. 15. (P)

10.00-18.00       Mitológiák régen és ma (BA, MA)                     Bellon Tibor terem                   Povedák István

 

SZEPT. 16.

9.00–17.00        Paraszti és polgári háztartások (MA)                  Bellon Tibor terem                    Simon András

 

SZEPT. 29. (P)

18.00 órától      Szeged néprajza (a kurzus részeként a „Kutatók éjszakája” programon való fakultatív részvétel!)

 

SZEPT. 30. (Sz)

9.00–17.00        Képek, kultuszok, szimbólumok (BA, MA)         Bálint Sándor terem                  Frauhammer Krisztina

 

OKT. 6. (P)

9.30–17.30        A hagyományos tudás a 21. századi ember életében (BA, MA)

                                                                      Algyő*                                     Mód László, Simon András

 

 

OKT. 27. (P)

10.00-18.00       A civil vallás narratívumai és rítusai (BA, MA)     Bellon Tibor terem                    Glässer Norbert

 

OKT. 28. (Sz)

9.00-17.00         Tárgyak, gyűjtemények, magángyűjtők (BA, MA) Bálint Sándor terem                  Mód László

 

NOV. 3. (P)

10.00-18.00       A paraszti társadalom átalakulása a 20. század második felében (BA, MA)

                                                                       Bálint Sándor terem                  Mód László

DEC. 1. (P)

10.00-18.00       Szeged néprajza 2. (BA, MA)                             Bálint Sándor terem                  Barna G., Frauhammer K., Mód L., Simon A.

 

DEC. 2. (Sz)

9.00–17.00        Tapasztalati tudás és modernizáció (BA, MA)     Bálint Sándor terem                  Simon András

 *A 20. század megőrzési és bemutatási lehetőségei tájházi környezetben – A II. világháborút követő időszak megjelenítése tájházainknál, a hagyományos tudás a XXI. századi ember életében c., A Magyarországi Tájházak Szövetsége XV. Országos Szakmai Konferenciájához kapcsolódó tömbösített kurzus, melynek helyszíne: Algyő (Levendula Hotel konferencia terme, Téglás u. 151.)